CINK – BORAC ZA ZDRAVLJE ORGANIZMA

CINK – BORAC ZA ZDRAVLJE ORGANIZMA

Cink je jedan od važnijih minerala potrebnih za funkcioniranje organizma. Sudjeluje, direktno ili indirektno, u radu preko stotinu enzima kojima se reguliraju fiziološke funkcije organizma. Jednostavno možemo utvrditi da je cink važan sa sve sustave kod kojih se stanice brzo cijele; dakle imunološki, reproduktivni te za kožu, kosu i nokte. Iako je nepošteno zanemarena njegova…